23 czerwca 2024

Prawnicy są podstawowym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Przy częstych zmianach w prawie, prawnicy muszą być na bieżąco z najnowszymi przepisami. Ludzie mogą im zaufać, że zawsze będą mieli na uwadze ich najlepsze interesy podczas załatwiania wszelkich spraw prawnych. Dodatkowo, prawnicy są świetnymi negocjatorami i pomagają swoim klientom osiągnąć najlepszy możliwy wynik, niezależnie od tego, czy jest to poprzez spór sądowy, ugody, czy przyznanie się do winy. Podsumowując, prawnicy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu naszego społeczeństwa każdego dnia!

Kim jest prawnik?

W języku potocznym słowo „prawnik” jest często używane w odniesieniu do osoby, która rozumie prawo i jest w stanie stanąć za klientów w sądzie. Należy jednak zaznaczyć, że prawnik to tylko osoba, która zdobyła tytuł prawniczy, a nie żadne zaawansowane kwalifikacje, co oznacza, że nie posiada tytułu adwokata lub radcy prawnego.

Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze, nie mniej i nie więcej. Jest to więc osoba, która zdobyła wiedzę z zakresu teorii prawa na wybranej przez siebie uczelni, ale nie posiada miana radcy prawnego czy adwokata. Oznacza to, że taka osoba nie zdała egzaminu zawodowego, który upoważniłby ją do reprezentowania innych osób w sądzie lub w urzędzie.

Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

Zarówno adwokaci jak i radcy prawni udzielają pomocy prawnej, porad, konsultacji, przygotowują związane z tym pisma procesowe i postępowania sądowe. Reprezentują swoich klientów w rozprawach sądowych i przed agencjami rządowymi. Każdy adwokat i każdy radca prawny ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a także ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Od 1 lipca 2015 roku radcowie zyskali uprawnienia do występowania w roli obrońców w sprawach karnych i karnoskarbowych, przed wprowadzeniem reformy zajmowali się tym jedynie adwokaci. Była to jedna z głównych różnic między zawodem adwokata a radcy prawnego, rozbieżności pomiędzy tymi dwoma zawodami coraz bardziej się zacierają, a wszelkie pozostałe różnie, z punktu widzenia klienta stały się raczej nieistotne. Mimo tego nadal panuje przekonanie, że to adwokaci Bochnia zajmują się sprawami karnymi i rodzinnymi, oraz częściej reprezentują klientów w sądzie. Przekonanie to choć błędne, ma swoje uzasadnienie historyczne. Obecnie pomimo, że zawody te stały się do siebie bardzo zbliżone, w Polsce nadal rozróżnia się zawód adwokata i radcy prawnego, podczas gdy w większości krajów istnieje tylko jedna taka profesja.